آموزش های قابل ارائه در قالب پروژه GECI

این پروژه مجموعه ای از دوره های آموزشی آنلاین و حضوری در خصوص توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (با تکیه بر انرژی خورشیدی و باد) و کارایی انرژی را برای افراد حرفه ای و مجرب که در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید برق، شرکتهای خصوصی، بخش های مالی و سازمان های مردم نهاد ارائه خواهد داد.

شایان ذکر است هزینه های دوره های آنلاین بطور کامل از طریق بورسیه ارائه شده توسط پروژه تامین می شود. در خصوص دوره های حضوری در آلمان، هزینه های دوره آموزشی و بخشی از هزینه اقامت در آلمان حداکثر به مدت یک هفته و بخشی از هزینه بلیط پرواز به برلین و بالعکس تامین شده و در خصوص دوره های حضوری در ایران تنها هزینه دوره آموزشی از طریق بورسیه پروژه تامین خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت رناک مراجعه بفرمایید.

آموزش های پیش بینی شده در پروژه طی سالهای 2017 تا 2020، قابل دسته بندی در چهار دسته کلی به شرح زیر است:

  • آموزش های حضوری در آلمان 
  • آموزش های حضوری در ایران
  •  آموزش های حضوری مشترک در آلمان و ایران(ثبت نام برای دوره آموزش مربی توسعه سیستم های فتوولتاییک تا تاریخ 15 مارس سال 2019 قابل انجام است، برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک موجود مراجعه فرمایید)
  • آموزش های آنلاین (ثبت نام برای دوره آموزش آنلاین با نام متخصص انرژی سبز تا تاریخ 20 سپتامبر سال 2019 قابل انجام است، برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک موجود مراجعه فرمایید)

جدول کلی برنامه های آموزشی پروژه در جدول زیر قابل مشاهده است: