آموزش های قابل ارائه در قالب پروژه GECI

این پروژه مجموعه ای از دوره های آموزشی آنلاین و حضوری در خصوص توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (با تکیه بر انرژی خورشیدی و باد) و کارایی انرژی را برای افراد حرفه ای و مجرب که در وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید برق، شرکتهای خصوصی، بخش های مالی و سازمان های مردم نهاد ارائه خواهد داد.

در قالب برنامه موارد زیر می شود:

  • هشت دوره آموزشی حضوری در ایران با حداکثر 15 شرکت کننده در هر دوره
  • چهار دوره آموزشی پنج روزه در برلین-آلمان با حداکثر 12 شرکت کننده در هر دوره
  • دوره های آموزشی آنلاین در خصوص موضوعات گوناگون انرژی های تجدیدپذیر و کارایی انرژی

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت رناک مراجعه بفرمایید.

آموزش های پیش بینی شده در پروژه طی سالهای 2017 تا 2020، قابل دسته بندی در چهار دسته کلی به شرح زیر است:

جدول کلی برنامه های آموزشی پروژه در جدول زیر قابل مشاهده است: