ارتباط با ما

برای اطلاعات بیشتر درباره بخش دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای حرفه‌مندان می‌توانید یا با آقای آلبقشت تیدمان در تماس باشید یا به‌طور مستقیم به پایگاه اینترنتی شرکت رناک / آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر مراجعه فرمایید.مشخصات پایگاه و آدرس‌های اینترنتی مرتبط و متخصصان فعال در برنامه مرکز انرژی‌ سبز ایران:

دانشگاه فنی برلین

مؤسسه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مطالعات شغلی

www.ibba.tu-berlin.de 

پروفسور دکتر هانس-لوییدگر دینل

مدیر مؤسسه

hans-liudger.dienel@tu-berlin.de

کریستوف هنسلر

پژوهشگر ارشد

Christoph.henseler@tu-berlin.de

حمید مستوفی دربانی

پژوهشگر ارشد

mostofidarbani@tu-berlin.de

مریم کهنسال نودهی

پژوهشگر ارشد

m.kohansalnodehi@tu-berlin.de


 

شرکت رناک

آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر

www.renac.de

آلبقشت تیدمان

رییس پروژه

tiedemann@renac.de


دانشیار ارشد پروفسور دکتر لوتز متز

مشاور پروژه

Lutz_mez@yahoo.de

شرکت مشاور انرژی برلین

www.berlin-ec.com


رلف-پیتر اوزیانووسکی

مشاور ارشد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

 rpo@owsian.com

شرکت مشاور ویرتو

www.virtu-consult.com