ارتباط با ما

برای اطلاعات بیشتر درباره بخش دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای حرفه‌مندان می‌توانید یا با خانم ارم مجتهد سیستانی در تماس باشید یا به‌طور مستقیم به پایگاه اینترنتی شرکت رناک / آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر مراجعه فرمایید.

 مشخصات پایگاه و آدرس‌های اینترنتی مرتبط و متخصصان فعال در برنامه مرکز انرژی‌ سبز ایران:

 

دانشگاه فنی برلین

مؤسسه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مطالعات شغلی

www.ibba.tu-berlin.de 

 

پروفسور دکتر هانس-لوییدگر دینل

مدیر مؤسسه

hans-liudger.dienel@tu-berlin.de

 

 

کریستوف هنسلر

پژوهشگر ارشد

Christoph.henseler@tu-berlin.de

 

حمید مستوفی دربانی

پژوهشگر ارشد

mostofidarbani@tu-berlin.de

 

مریم کهنسال نودهی

پژوهشگر ارشد

m.kohansalnodehi@tu-berlin.de

 


 

شرکت رناک

آکادمی انرژی‌های تجدیدپذیر

www.renac.de

 

ارم مجتهد سیستانی

مدیر پروژه

sistani@renac.de

 


 

دانشیار ارشد پروفسور دکتر لوتز متز

مشاور پروژه

Lutz_mez@yahoo.de

 

شرکت مشاور انرژی برلین

www.berlin-ec.com

 


 

رلف-پیتر اوزیانووسکی

مشاور ارشد حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

 rpo@owsian.com

 

شرکت مشاور ویرتو

www.virtu-consult.com